Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-7°

-

7

Februari

38%

-6°

-

9

Mars

41%

-

11

April

48%

-

11

Maj

56%

12°

-

11

Juni

67%

18°

-

6

Juli

67%

22°

-

6

Augusti

68%

22°

-

4

September

69%

18°

-

3

Oktober

58%

10°

-

5

November

53%

-

5

December

41%

-4°

-

7