Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

8

Februari

42%

11°

-

9

Mars

45%

17°

-

11

April

54%

24°

-

9

Maj

68%

30°

-

6

Juni

80%

37°

-

1

Juli

81%

38°

-

1

Augusti

81%

36°

-

0

September

80%

31°

-

0

Oktober

68%

24°

-

3

November

58%

17°

-

5

December

42%

11°

-

8