Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-2°

-

9

Februari

38%

-

10

Mars

42%

-

12

April

50%

14°

-

12

Maj

60%

19°

-

11

Juni

74%

24°

-

5

Juli

76%

28°

-

3

Augusti

77%

27°

-

2

September

76%

22°

-

2

Oktober

61%

15°

-

6

November

52%

-

6

December

38%

-

8