Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

11

Februari

40%

-

12

Mars

43%

14°

-

15

April

52%

21°

-

13

Maj

65%

26°

-

10

Juni

77%

32°

-

3

Juli

80%

35°

-

1

Augusti

81%

34°

-

1

September

78%

29°

-

1

Oktober

65%

22°

-

6

November

54%

15°

-

7

December

40%

10°

-

11