Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

81%

31°

-

1

Februari

77%

33°

-

2

Mars

73%

35°

-

4

April

64%

36°

-

8

Maj

57%

34°

-

16

Juni

42%

32°

-

21

Juli

44%

31°

-

22

Augusti

39%

31°

-

25

September

45%

31°

-

19

Oktober

58%

31°

-

13

November

71%

31°

-

4

December

77%

30°

-

2