Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

31°

-

1

Februari

76%

32°

-

2

Mars

72%

33°

-

2

April

68%

34°

-

5

Maj

52%

34°

-

13

Juni

42%

33°

-

14

Juli

42%

33°

-

15

Augusti

40%

33°

-

17

September

43%

32°

-

18

Oktober

52%

32°

-

16

November

64%

31°

-

8

December

75%

30°

-

1