Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

29°

27°

3

Februari

73%

30°

28°

4

Mars

72%

32°

29°

4

April

67%

33°

30°

5

Maj

51%

33°

30°

15

Juni

41%

32°

29°

18

Juli

42%

32°

29°

18

Augusti

40%

31°

29°

21

September

44%

32°

29°

17

Oktober

52%

31°

29°

17

November

62%

30°

28°

10

December

71%

29°

28°

3