Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

30°

-

2

Februari

74%

32°

-

3

Mars

66%

34°

-

5

April

65%

36°

-

9

Maj

54%

33°

-

17

Juni

41%

32°

-

18

Juli

40%

32°

-

18

Augusti

37%

31°

-

20

September

43%

31°

-

19

Oktober

60%

31°

-

11

November

68%

30°

-

3

December

75%

29°

-

1