Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

29°

28°

10

Februari

69%

29°

28°

5

Mars

68%

30°

29°

5

April

64%

32°

30°

8

Maj

50%

32°

30°

17

Juni

45%

31°

30°

16

Juli

46%

31°

30°

17

Augusti

45%

31°

29°

17

September

46%

31°

29°

17

Oktober

49%

30°

29°

20

November

50%

29°

28°

19

December

56%

28°

28°

13