Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

74%

30°

-

2

Februari

74%

32°

-

3

Mars

65%

34°

-

5

April

65%

35°

-

10

Maj

54%

33°

-

18

Juni

41%

32°

-

18

Juli

39%

32°

-

19

Augusti

37%

31°

-

20

September

43%

31°

-

20

Oktober

57%

31°

-

12

November

65%

30°

-

3

December

72%

29°

-

1