Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

82%

30°

-

1

Februari

78%

33°

-

2

Mars

70%

35°

-

4

April

68%

36°

-

8

Maj

58%

34°

-

14

Juni

46%

33°

-

14

Juli

45%

33°

-

15

Augusti

42%

32°

-

17

September

47%

32°

-

18

Oktober

62%

31°

-

10

November

74%

30°

-

2

December

81%

29°

-

1