Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

28°

-

2

Februari

80%

31°

-

1

Mars

67%

34°

-

3

April

67%

35°

-

10

Maj

55%

33°

-

17

Juni

39%

32°

-

19

Juli

35%

31°

-

21

Augusti

37%

30°

-

23

September

46%

30°

-

18

Oktober

56%

30°

-

12

November

63%

28°

-

6

December

68%

26°

-

3