Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

81%

29°

-

1

Februari

85%

32°

-

1

Mars

77%

35°

-

2

April

73%

36°

-

6

Maj

60%

34°

-

15

Juni

43%

32°

-

16

Juli

38%

32°

-

18

Augusti

38%

31°

-

20

September

47%

32°

-

17

Oktober

59%

31°

-

12

November

68%

30°

-

6

December

76%

28°

-

2