Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

32°

-

1

Februari

75%

34°

-

2

Mars

71%

36°

-

2

April

68%

37°

-

6

Maj

54%

35°

-

13

Juni

44%

34°

-

14

Juli

43%

33°

-

16

Augusti

42%

33°

-

17

September

44%

32°

-

19

Oktober

56%

32°

-

13

November

69%

31°

-

4

December

77%

31°

-

1