Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

82%

30°

-

1

Februari

78%

32°

-

2

Mars

71%

35°

-

4

April

65%

36°

-

8

Maj

57%

34°

-

16

Juni

44%

32°

-

19

Juli

46%

32°

-

19

Augusti

41%

31°

-

22

September

46%

31°

-

18

Oktober

62%

31°

-

10

November

73%

30°

-

3

December

79%

29°

-

1