Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

74%

34°

-

1

Februari

73%

37°

-

1

Mars

65%

38°

-

3

April

62%

38°

-

5

Maj

64%

36°

-

9

Juni

57%

32°

-

12

Juli

48%

30°

-

14

Augusti

43%

30°

-

18

September

52%

31°

-

17

Oktober

69%

34°

-

7

November

76%

36°

-

1

December

73%

34°

-

1