Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

33°

-

1

Februari

63%

35°

-

3

Mars

57%

34°

-

7

April

53%

33°

-

10

Maj

56%

32°

-

11

Juni

45%

30°

-

15

Juli

30%

28°

-

16

Augusti

27%

28°

-

16

September

36%

29°

-

16

Oktober

56%

31°

-

12

November

71%

33°

-

3

December

65%

33°

-

2