Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

32°

-

2

Februari

63%

34°

-

4

Mars

57%

33°

-

8

April

53%

32°

-

11

Maj

56%

31°

-

12

Juni

45%

29°

-

16

Juli

31%

28°

-

17

Augusti

28%

27°

-

16

September

37%

28°

-

17

Oktober

56%

30°

-

14

November

71%

32°

-

4

December

65%

31°

-

3