Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

34°

-

1

Februari

69%

36°

-

1

Mars

61%

36°

-

4

April

60%

35°

-

8

Maj

62%

33°

-

11

Juni

52%

31°

-

14

Juli

39%

29°

-

19

Augusti

36%

29°

-

20

September

45%

30°

-

20

Oktober

60%

32°

-

10

November

74%

34°

-

2

December

68%

34°

-

1