Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

34°

-

1

Februari

68%

36°

-

1

Mars

61%

36°

-

5

April

59%

35°

-

8

Maj

61%

33°

-

12

Juni

52%

30°

-

14

Juli

38%

29°

-

19

Augusti

35%

29°

-

20

September

43%

30°

-

20

Oktober

59%

32°

-

10

November

74%

34°

-

2

December

68%

34°

-

1