Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

33°

-

2

Februari

65%

34°

-

4

Mars

58%

34°

-

8

April

56%

32°

-

11

Maj

57%

31°

-

13

Juni

46%

29°

-

16

Juli

32%

28°

-

17

Augusti

29%

28°

-

17

September

38%

29°

-

19

Oktober

58%

30°

-

14

November

72%

32°

-

5

December

66%

32°

-

3