Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

27°

-

12

Februari

56%

27°

-

9

Mars

59%

26°

-

8

April

63%

24°

-

7

Maj

73%

23°

-

3

Juni

78%

21°

-

2

Juli

80%

21°

-

2

Augusti

77%

23°

-

3

September

67%

25°

-

5

Oktober

56%

24°

-

10

November

51%

25°

-

13

December

53%

27°

-

11