Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

30°

25°

1

Februari

72%

31°

25°

1

Mars

74%

33°

26°

1

April

76%

35°

28°

2

Maj

79%

37°

30°

2

Juni

63%

37°

30°

3

Juli

44%

36°

30°

7

Augusti

47%

36°

29°

6

September

66%

37°

30°

2

Oktober

79%

34°

28°

1

November

81%

32°

27°

1

December

79%

30°

26°

1