Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

30°

20°

1

Februari

73%

32°

19°

1

Mars

74%

33°

19°

0

April

76%

32°

19°

0

Maj

70%

31°

21°

0

Juni

58%

32°

24°

1

Juli

61%

31°

26°

4

Augusti

63%

32°

27°

6

September

62%

33°

28°

6

Oktober

71%

34°

27°

1

November

72%

34°

25°

0

December

67%

31°

22°

1