Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

32°

-

1

Februari

76%

35°

-

1

Mars

76%

37°

-

0

April

75%

39°

-

0

Maj

70%

39°

-

0

Juni

62%

38°

-

2

Juli

61%

35°

-

6

Augusti

60%

34°

-

10

September

62%

34°

-

8

Oktober

71%

36°

-

2

November

72%

36°

-

0

December

67%

33°

-

1