Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

32°

-

1

Februari

54%

33°

-

2

Mars

50%

34°

-

5

April

46%

33°

-

9

Maj

42%

32°

-

17

Juni

34%

30°

-

22

Juli

22%

28°

-

25

Augusti

18%

28°

-

26

September

28%

29°

-

25

Oktober

44%

30°

-

23

November

49%

31°

-

13

December

45%

31°

-

4