Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

32°

-

1

Februari

59%

35°

-

2

Mars

53%

35°

-

4

April

50%

34°

-

8

Maj

47%

32°

-

16

Juni

38%

31°

-

21

Juli

26%

29°

-

25

Augusti

22%

29°

-

26

September

33%

30°

-

25

Oktober

48%

31°

-

23

November

53%

32°

-

12

December

49%

32°

-

2