Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

31°

-

1

Februari

62%

34°

-

2

Mars

58%

34°

-

5

April

53%

33°

-

9

Maj

49%

31°

-

16

Juni

41%

30°

-

20

Juli

30%

28°

-

24

Augusti

26%

28°

-

26

September

36%

29°

-

25

Oktober

48%

30°

-

22

November

54%

30°

-

10

December

54%

30°

-

2