Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

30°

-

1

Februari

63%

32°

-

2

Mars

60%

32°

-

5

April

53%

32°

-

9

Maj

50%

31°

-

15

Juni

44%

29°

-

19

Juli

33%

28°

-

24

Augusti

29%

28°

-

26

September

39%

28°

-

24

Oktober

50%

29°

-

21

November

57%

29°

-

9

December

58%

28°

-

2