Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

31°

-

1

Februari

56%

34°

-

2

Mars

54%

34°

-

7

April

48%

33°

-

11

Maj

45%

32°

-

18

Juni

38%

30°

-

21

Juli

27%

29°

-

24

Augusti

24%

29°

-

25

September

32%

30°

-

25

Oktober

45%

30°

-

23

November

49%

31°

-

12

December

46%

30°

-

3