Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Skyfall och vattennivåer i Sveriges framtida klimat

Foto: Mika Baumeister

 

 

Klimatförändringar kommer ha stor påverkan på Sveriges framtida klimat. Atmosfären blir varmare vilket leder till mer nederbörd och indirekt bidrar den stigande medeltemperaturen till fler översvämningar. I Sverige väntas nederbörden öka i hela landet, samtidigt som torka blir vanligare på sommaren i söder, men vad mer kan vi vänta oss?

Mer regn på vintern

Det är främst under vinterhalvåret som det kommer falla mer regn, medan somrarna däremot inte nödvändigtvis kommer bli regnigare. Mycket pekar på att det framförallt i söder blir vanligare med torka på sommaren samtidigt som det blir kraftigare regn när det väl regnar. Årsvariationer kommer att finnas kvar men vädret väntas bli mer extremt.

Blir det vanligare med skyfallsliknande regn? 

I takt med att atmosfären blir varmare ökar förutsättningar för kraftigt regn. Det beror på att i ett varmare klimat finns det också mer vattenånga i atmosfären. Antalet skyfall, alltså regn som ger 50 mm på en timme eller mer, väntas öka mer i södra Sverige än i norr, vilket beror på att det är varmare i söder. 

Allmänt i landet väntas det bli 20-40 % vanligare med skyfallsliknande regn mot slutet av seklet. I och med att skyfall är mycket lokala är osäkerheterna dock väldigt stora, både när det gäller dagens mätserier och framtidens scenarion.

Stora konsekvenser vid översvämningar

Det är troligt att det blir vanligare med översvämningar mot slutet av detta sekel, vilket beror på mer kraftigt regn och högre havsvattenstånd. Det senaste århundradet har havsvattenståndet längs Sveriges kuster stigit ungefär 15 cm och under detta sekel väntas havsvattenståndet stiga ytterligare 29-110 cm, enligt FN:s klimatpanel. Konsekvenserna väntas bli större i söder än i norr, på grund av att landhöjningen är större i norr. 

Översvämningar är en av de naturkatastrofer som orsakar störst ekonomisk skada. På grund av det stigande havsvattenståndet kommer man i framtiden till exempel behöva bygga vallar, förbättra avrinningsområden och flytta på vattenbrunnar längs Sveriges kuststräckor.

FOTO: Jo Anne mcartuhr

Klimatet förändras men vi vet inte exakt hur

Vi bör ha förståelse för att klimatet i Sverige håller på att förändras, inte bara medeltemperaturen. Det väntas bli förändringar i regnmönster, vattennivåer och i årstider, och det kommer få stora konsekvenser. Klimatförändringarna sker relativt långsamt i förhållande till mycket annat i världen och på grund av det kan de vara svårt att märka av för gemene man.

Vill du läsa mer hur framtidens klimatscenarion tas fram och hur temperaturerna i Sverige väntas förändras kan du läsa mer om det i det tidigare inlägget om Sveriges framtida klimat som är länkat.

Vilket klimat kommer Sverige ha i framtiden?

 

Majoriteten av tolkningarna utgår ifrån resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre som har publicerats på SMHI:s hemsida, och från IPCC (2013)-rapporten som är framtagen av FN:s klimatpanel.

Vad tyckte du om artikeln?

 

 

Publicerad 2 nov 2020