Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-2°

-

14

Februari

36%

-

13

Mars

40%

-

13

April

42%

12°

-

13

Maj

44%

17°

-

16

Juni

44%

20°

-

16

Juli

47%

22°

-

15

Augusti

49%

22°

-

13

September

49%

18°

-

11

Oktober

48%

13°

-

10

November

27%

-

14

December

24%

-

16