Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-1°

-

15

Februari

37%

-

13

Mars

43%

-

13

April

45%

14°

-

13

Maj

49%

18°

-

15

Juni

49%

21°

-

15

Juli

51%

23°

-

14

Augusti

53%

23°

-

13

September

51%

19°

-

11

Oktober

51%

14°

-

11

November

27%

-

14

December

24%

-

16