Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-1°

-

15

Februari

38%

-

13

Mars

45%

-

12

April

48%

14°

-

13

Maj

51%

19°

-

15

Juni

51%

22°

-

15

Juli

54%

24°

-

14

Augusti

55%

23°

-

13

September

53%

20°

-

11

Oktober

53%

14°

-

11

November

28%

-

14

December

24%

-

16