Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-2°

-

14

Februari

35%

-

13

Mars

38%

-

14

April

38%

11°

-

14

Maj

40%

16°

-

16

Juni

40%

19°

-

16

Juli

43%

21°

-

15

Augusti

45%

20°

-

14

September

45%

17°

-

11

Oktober

46%

12°

-

11

November

29%

-

14

December

26%

-

16