Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-3°

-

17

Februari

34%

-1°

-

16

Mars

37%

-

16

April

37%

-

16

Maj

38%

13°

-

18

Juni

37%

16°

-

18

Juli

40%

18°

-

17

Augusti

43%

18°

-

15

September

43%

14°

-

13

Oktober

44%

10°

-

12

November

27%

-

16

December

28%

-2°

-

18