Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

12

Februari

39%

-

11

Mars

41%

10°

-

12

April

44%

14°

-

15

Maj

49%

19°

-

16

Juni

48%

22°

-

17

Juli

55%

24°

-

15

Augusti

54%

24°

-

15

September

50%

20°

-

12

Oktober

44%

15°

-

12

November

32%

-

13

December

31%

-

12