Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

12

Februari

46%

-

11

Mars

43%

11°

-

12

April

46%

16°

-

14

Maj

50%

20°

-

15

Juni

51%

24°

-

16

Juli

60%

26°

-

13

Augusti

60%

26°

-

13

September

54%

23°

-

12

Oktober

49%

18°

-

12

November

37%

11°

-

13

December

37%

-

12