Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

11

Februari

40%

-

10

Mars

44%

10°

-

11

April

48%

16°

-

13

Maj

53%

20°

-

14

Juni

52%

23°

-

16

Juli

59%

25°

-

15

Augusti

58%

25°

-

14

September

54%

21°

-

12

Oktober

46%

16°

-

11

November

33%

-

12

December

30%

-

11