Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

13

Februari

37%

-

13

Mars

41%

10°

-

14

April

44%

15°

-

16

Maj

50%

20°

-

15

Juni

50%

23°

-

16

Juli

59%

26°

-

14

Augusti

57%

25°

-

14

September

51%

21°

-

13

Oktober

43%

16°

-

13

November

30%

-

15

December

27%

-

15