Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

12

Februari

39%

-

11

Mars

41%

-

12

April

44%

14°

-

15

Maj

48%

19°

-

16

Juni

48%

22°

-

17

Juli

55%

25°

-

15

Augusti

54%

24°

-

15

September

48%

20°

-

12

Oktober

41%

15°

-

12

November

28%

-

13

December

26%

-

12