Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-1°

18

Februari

17%

13

Mars

28%

14

April

37%

12

Maj

44%

16°

12

Juni

46%

20°

13°

13

Juli

44%

21°

16°

13

Augusti

44%

20°

17°

13

September

34%

15°

14°

15

Oktober

26%

10°

11°

16

November

18%

16

December

10%

16