Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.

Gäller fr.o.m.

Risk
Meddelande höga temperaturer

Maxtemperaturen kan nå minst 26 grader fram till och med torsdag eller fredag.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI