Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

Allvarlig risk
Skogsbrand

Risken för bränder i skog och mark är på flera platser fortsatt stor eller lokalt mycket stor. Det råder dock stora variationer i hur torrt det är i markerna.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI