Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

15

Februari

18%

11

Mars

28%

13

April

37%

11

Maj

43%

14°

10°

11

Juni

47%

19°

14°

12

Juli

46%

20°

17°

11

Augusti

44%

19°

17°

13

September

35%

15°

15°

14

Oktober

27%

11°

12°

16

November

19%

17

December

12%

15