Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

16

Februari

18%

12

Mars

28%

13

April

38%

11

Maj

44%

14°

10°

12

Juni

48%

19°

14°

12

Juli

47%

20°

17°

12

Augusti

44%

20°

18°

13

September

36%

15°

15°

14

Oktober

27%

11°

12°

16

November

19%

17

December

12%

15