Ganlet

Västra Götalands län

Ons 21 apr, 07.00
7°Känns som 2°
Frisk vind Väst 9 m/s
Prognos 14 dagar
8°Vattentemp
rapporterat mån 19 apr 11.34 av Klart-användare
Se alla rapporter
UV-styrkaMåttlig
Säker tid i solen1–2 h
Algblomning
Senaste mätning 28 jul 2020
Ingen uppgift
Vattenkvalitet
Senaste mätning 28 jul 2020
Ingen uppgift
Info om badplatsenHavsbad med liten stenig/sandig strand, klippor och badstegar. Omgivningen är gammalt kulturlandskap med betesmarker, strandängar, våtmarker och bergspartier. På de betade havsstrandängarna utgörs växtligheten bl.a. av havssäv. Ganlebukten är ett viktigt rast- och övervintringsområde för t.ex. sångsvan. Ute i viken växer ålgräs, som utgör viktiga uppväxt- och födosöksområden för många fiskarter. Ålgräs bildar ängar på mjuka bottnar och deras rötter bildar mattor som stabiliserar botten och gör vattnet klarare.