Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

Risk
Brandvarning

När: Onsdag dagtid Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Onsdag eftermiddag kan regn förekomma i de inre delarna och då minskar gräsbrandsrisken.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige

Källa: SMHI
Tidskillnad mellan Klart och SMHI kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänster hänvisas vänligen till www.smhi.se.