Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

Allvarlig risk
Skogsbrand

Under söndag och måndag stor eller lokalt mycket stor risk för bränder i skog och mark.

Gäller fr.o.m.

Alla varningar i Sverige