Annons
Idag mån tis ons Säsong
Ek maj-jun
Björk mar-jun
Bok maj-maj
Gräs maj-sep
Sälg/vide apr-jun
Al feb-apr
Alm mar-maj
Gråbo jul-sep
Hassel feb-maj
Malörts­ambrosia sep-okt

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Annons

Pollenkarta

Idag 22 maj

Ek

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Mätstation: Eskilstuna (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet

Mätstation: Eskilstuna (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet