Presenteras av

Idag sön mån tis Säsong
Björk mar-jun
Ek maj-jun
Gräs maj-sep
Sälg / vide apr-jun
Al Ingen mätning. Säsong ≈ feb-apr.
Alm Ingen mätning. Säsong ≈ mar-maj.
Bok Ingen mätning. Säsong ≈ maj-maj.
Gråbo Ingen mätning. Säsong ≈ jul-sep.
Hassel Ingen mätning. Säsong ≈ feb-maj.

Vad är det för pollenhalt?

= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning

Riskkarta Sverige

Björk

26 maj - 31 maj

Risk för höga halter

= Liten/ingen

= Förhöjd

= Stor

Mätstation: Eskilstuna (mätstationen närmast)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet