Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-5°

16

Februari

16%

-4°

13

Mars

26%

13

April

34%

11

Maj

42%

13°

11

Juni

44%

18°

10°

11

Juli

40%

20°

15°

14

Augusti

40%

18°

16°

14

September

31%

13°

12°

15

Oktober

26%

15

November

18%

15

December

9%

-3°

16