Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-6°

-

17

Februari

16%

-4°

-

13

Mars

26%

-

13

April

34%

-

11

Maj

42%

13°

-

11

Juni

43%

18°

-

11

Juli

40%

20°

-

14

Augusti

39%

18°

-

14

September

31%

13°

-

15

Oktober

26%

-

15

November

18%

-

15

December

9%

-4°

-

17